Sjöbosidan

Med gamla bilder från Sjöbo och lite historia om dem.

Hästmarknaden

Hästmarknaden bedrevs under 1800-talet på den öppnaplanen mellan gästis och Anders Holmberg gård.1902 flyttade hästmarknaden till Nya Torg eller Oxtorget som det oftast kallades.

Tvättstället vid bäcken

Detta var en inrättning som de styrande i municipalsamhället anlade 1911. Där Grimstoftabäcken rinner in i samhället österifrån strax norr om gästgivargårdens  trädgård placerades en brygga. Hemma hade tvätten blötlagts och kokts i den inmurade grytan därefter forslades tvätten till tvättstället för att sköljas och få bort tvättmedelsresterna. 1942 uppfördes på platsen Sjöbo Andelstvättstuga som även inrymde en badavdelning med bastu i källaren. Denna byggnad försvann på 1980-talet.
Istället byggdes ett flerfamiljshus som idag i folkmun kallas ”Änkehuset”

Skolgården

Nya folkskolan till vänster i bild byggd 1910. 
Till höger i bild kommunhuset som inrymde sessionsal och expedition för en del nämnder, bl.a. kristidsnämnden. Senare fanns garage för ambulans och bostad till föraren med hustru som var barnmorska. Senare var huset hemvist för polisen och arbetsförmedlingen. Bilden från ett bilrally som hade sin startpunkt här. Båda byggnaderna revs när nuvarande Emmanuelskolan skulle byggas.

Missionshuset

Johan Nilsson som var innehavare av Sjöbo Mekaniska Verkstad och som där bedrev söndagsskola i kontorsbyggnaden. Sjöbo Mekaniska Verkstad hade sin verksamhet vid Södergatan söder om järnvägen. Lokalerna blev senare mest kända som Sjöbo Bruk. Han var aktiv i Missionsförbundet och ville utveckla verksamheten därför köpte han det här huset av polisman Ruthberg när centralpolisens verksamhet i Sjöbo 1920 flyttades till Eslöv och Ruthberg följde med dit. Johan Nilssons bror  Emil med familj flyttade in och bosatte sig här. I västra halvan av huset inrättade en sal för sammankonster såsom söndagsskola, bönemöten och andra sammankomster i missionsförsamlingens verksamhet. Det var Emil Nilssons familj som skötte om den här verksamheten, hustrun Hilda samt döttrarna. Inne på gården drev Emil en mindre mekanisk verkstad för svarvning, borrning och slipning vilket gjordes som legoarbeten till brodern Oscar Swedes mekaniska verkstad. Emil Nilsson dog 1955. En del av familjen bodde kvar till 1960-talet och huset sålde till HSB som byggde några marklägenheter på tomten.

Småskolan

Den första småskolan uppfördes 1865 för socknens räkning av Anders Holmberg på hans egen tomt. Redan året innan 1864 hade det byggts en skola i norra delen av socknen på Åsums fälad. Skolan i Sjöbo använde framtill början av nittonhundratalet då den avvecklades eftersom det då hade tillkommit småskolar både i Grimstofta, Omma och Sandbäck. Efteråt har det bedrivits olika verksamheter såsom slakteri och köttaffär, café, taxistation och bensinförsäljning och till sist försäljning av begagnade bilar. Huset jämnades med marken 1992. Bakom skolhuset skymtar man yllefabriken med sin höga skorsten. Verksamheten hade upphört 1920 och strax därefter revs skorstenen tillsammans med maskinhuset. Resten av fabriken brann ner helt på midsommarafton 1946.

Järnvägsgatan

Sjöbo Valskvarns stolta väderkvarn med till vänster kontoret med Café Ritz samt till höger det nybyggda posthuset. Närmast på Järnvägsgatans vänstra sida Lassessons elektriska som tidigare inrymt fastighetsmäklarkontor, manufakturaffär samt skoaffär