Föreningen

Föreningens start

Efter att Skånes Genealogiska Förbund (Nu Skånes Släktforskarförbund) arrangerat en anbytardag i Sjöbo tog förbundet initiativ till att bilda en släktforskarförening vid ett interims möte den 5 juni 1991 på Sjöbo Gästgivargård. Detta blev starten till Ystadbygdens Släkt- och Bygdeforskarförening.

Den första riktiga styrelsen 1992 såg ut enligt följande: Gertrud Andersson ordf., Knut Johansson sekr., *Bo Hansson kassör, Margit Sjören-Persson, Brita Andersson, Gunvor Andersson och *Lena Jönsson

* Dessa är fortfarande med i vår förening.

Enligt föreningens stadgar skall verksamhetsområdet omfattas av Färs, Ljunits och Herrestads härader samt sydöstra delen av Torna Härad.

Antalet medlemmar är idag omkring 200.

Bland föreningens aktiviteter kan nämnas:

  • Regelbundna medlemsträffar.
  • Studiecirklar och kurser i släktforskning. Här samarbetar vi med Studiefrämjandet.
  • Studiebesök.
  • Regelbunden bemanning med släktforskarjour på våra bibliotek.
  • Föreningen ger ut medlemsbladet ”Fyledalen” som kommer ut med två nummer per år.
  • Föreningen är medlem i

Facebook sida

Stadgar

Stadgar-20240224.pdf

Samarbetspartner

Skurups Bibliotek