Länkar

Svenska släktforskarlänkar

ArkivDigital www.arkivdigital.se/
Ancestry www.ancestry.se
Dödsorsak och Södra Sveriges Demografiska Databas www.ddss.nu
Frigivna straffångar 1876-1910 www.arkivdigital.se/register/frigivna
Gravsatta i Sverige gravar.se
Gravplats www.svenskagravar.se
Historiska kartor www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/Historiska-kartor/
Libris Biblioteksdatabas libris.kb.se
My Heritage Sverige www.myheritage.se
Nationella Arkivdatabasen (NAD) https://sok.riksarkivet.se/nad
Riksskatteverket, folkbokföringen www.skatteverket.se  
Riksarkivet https://sok.riksarkivet.se/digitala-forskarsalen
Statistiska Centralbyrån SCB www.scb.se/
Svenska Kyrkan www.svenskakyrkan.se
Övriga
Billon Graves https://sv.billiongraves.international/
Hitta Din släkt https://www.slaktingar.se/
Svenska Böcker för släktforskare www.genealogica.com
DIS Datorhjälp i Släktforskningen www.dis.se
Färs härads hembygdsföreningwww.farsharadshembygdsforening.com
Genney genny.se
Min Släkt www.dannbergsdata.se
Nättidning för oberoende genealoger www.nog.nu/ 
Nättidning Svensk Historia www.svenskhistoria.nu
Nättidningen Glimten www.glimten.net/
Nättidningen Rötter och Sveriges Släktforskarförbund SFF www.rotter.se
Skånsk släktforskning Scangen, www.scangen.se
Skånes Släktforskarförbund www.sksf.se
Sveriges Hembygdsförbund www.hembygd.se/
Sällskapet Vallonättlingar www.vallon.se/

Frenningeboken www.frenningeboken.se

Danmark
Bornholms Slagts og Lokalhistorisk forening www.bslf.dk
Rigsarkivet Danmark http://www.sa.dk/brug-arkivet/arkivalieronline (söka sig till Kirkebögerna, Folketaellingarna m.m.)
Dansk Demografisk Database https://ddd.dda.dk
Danmark, Fyn www.virgo-fyn.dk/
Dansk Samfundet for Genealogi www.genealogi.dk
Danske slaegtsforskere www.slaegt.dk (här ser du dödsregistret samt alla lokalföreningar i Danmark)
Find en grav http://findengrav.dk/
Danish Family search https://www.danishfamilysearch.dk/
Köpenhamns Statsarkiv  kbharkiv.dk/min-side/ (titta i verktygsraden längst upp) 

Norge
DIS Norge www.slektogdata.no
Norges Riksarkiv www.arkivverket.no/

USA  
Amerikanska folkräkningsbyrån www.census.gov
Amerikanska riksarkivet www.archives.gov
Amerikanska telefonkatalogen www.switchboard.com
Att söka förfäder i USA www.ancestry.com/  
Ellis Island New York, Passagerarlistor- landstigning www.ellisisland.org/
Minnesotas Death Certificates Index http://people.mnhs.org/dci/Search.cfm
Mormonernas hemsida www.familysearch.org
National Genealogical Society (USA) www.ngsgenealogy.org
Släktforskningens källor i USA www.westword.com/mgunn/

Andra länder
Canada www.archives.ca      
G-gruppen, forskning i Tyskland, Estland, Finland www.g-gruppen.net/
Internationell lista www.cyndislist.com/
Släktforskning i Europa www.cyberpursuits.com/gen/
Statliga arkiv Nya Zeeland www.archives.govt.nz  
United Kingd. The Geneal. Home Page  www.archives.com

Föreningsmedlemmars hemsidor

Per-Gunnar Mörck: www.morck-rosell.se

Göran Olsson: http://www.hunnestad.org

Leif Nyström: https://leinys.se