DNA café Sjöbo

Biblioteket, Sjöbo. Gamla torg 10 275 30 Sjöbo

Återkommer ev. i januari med nya datum.

OBS! föranmälan måste göras till varje träff senast dagen innan
Vi träffas och diskuterar våra DNA matcher på FamilyTree DNA, samt hur vi analyserar och bearbetar resultatet. Vi arbetar i mindre grupper. Varje tillfälle inleds med en allmän genomgång hur man tolkar sitt resultat samt tips på olika hjälpverktyg. Tag med egen dator/platta.
Gratis för medlemmar, för övriga 40 kr.