DNA café Ystad

Studiefrämjandets lokal Lilla Västergatan 30 Ystad

Åter kommer till hösten 2024 i någon form.

OBS! föranmälan måste göras under DNA café Ystad till varje träff senast dagen innan!
Vi träffas och diskuterar våra DNA matcher på FamilyTree DNA, samt hur vi analyserar och bearbetar resultatet. Vi arbetar i mindre grupper. Varje tillfälle inleds med en allmän genomgång hur man tolkar sitt resultat samt tips på olika hjälpverktyg. Tag med egen dator/platta.
Gratis för medlemmar, för övriga 40 kr.