Styrelsen

 • Ordförande:    Arne Axelsson  0768-509505   aax@sjobo.nu

Ystadbygdens Släkt- och Bygdeforskarförening

Idegatan 4, 275 30 Sjöbo    Telefon:  070-9792561

E-post: info@ystadbygden.se

Hemsidawww.ystadbygden.se

Organisationsnr: 848001-1652 

Medlemsavgift

 • Fullbetalande medlem 175 kr
 • Familjemedlem på samma adress 60 kr
 • Studerande upp till 19 år 50 kr
 • Utlandsboende 200 kr + ev. växlingsavgift
 • Bankgiro: 341-8472

Redaktion Fyledalen:             

Ronny Sjöstedt   0709-792561     Clary Kronkvist     0411-73017

Nästa nr av Fyledalen utkommer i aug/sept. 2022.

Styrelsen under de tidigare åren.

 • Ordförande: Gertrud Andersson 1991-2009, vakant 2010, Bengt Möller 2011-2012, Göte Karlsson 2013, Bengt Möller 2014, Arne Axelsson 2015>
 • Kassör: Bo Hansson 1991-1992, Brita Andersson 1994-1996, Gudrun Lassing 1997- 2011, Gull-May Meisner Åkerman 2012-2013, Marie Munke (2014 adjungerad) 2015 >
 • Sekreterare: Knut Johansson 1991-1995, Jan Kjörning 1996, Inga-Lisa Olsson 1997- 2001, Bo Hansson 2002-2003, Ronny Sjöstedt 2004 >
 • Övriga ledamöter: Lena Jönsson 1991-1998, Margit Sjörén-Persson 1991-1997, 2000, Gunvor Andersson 1992, Brita Andersson 1993 och 1997, Bo Hansson 1993, Inga-Lisa Olsson 1994-1996, Clary Kronkvist 1996-2015, Ulla-Karin Alsvold 1998- 2004, Jan-Eric Andersson 1998-1999, 2013- Evert Sjöstedt 1999. Inger Borg 2000- 2006, Kurt Svensson 2001-2006, Brita Hassvall 2005- 2012, Birger Bergenholtz 2007, Annika Sandberg 2006-2008, Gull-May Meisner 2009-2011, Bo Lundström 2010-2012, Gun Landén 2013 >, Ann-Christin Lundell 2013-2018,  Arne Axelsson 2014, Lennart Holmgren 2016 >, Lisbeth Hansson 2016 >, Leif Nyström 2019 >, 
 • Suppleanter: Monica Lundgren 1991-1993, Inga-Lisa Olsson 1991-1993, Jan Kjörning 1994-1995, Gösta Rasmusson 1994- 1997, Gudrun Lassing 1996, Egon Rasmusson 1997, Margit Sjören-Persson 1998-1999, 2001, Brita Andersson 1998-    Inga-Lisa Olsson 2002-2006, Bengt Olsson 2006-2010, Brita Andersson 2002-2003, Annika Sandberg 2004-2005, Siv Bernsland 2007-2012, Kurt Svensson 2007-2009, Bengt Möller 2010, Gun Landén 2011-2012 Jan-Eric Andersson 2011-2012, Christer Nilsson 2011, Ann-Christin Lundell 2012, Tove Fischlein 2012-2013, Arne Axelsson 2013, Per-Gunnar Mörck 2013-2020, Göte Karlsson 2014, Lennart Holmgren 2014-2015, Lisbeth Hansson 2015, Leif Nyström 2016-2018, Martin Anheden 2019 >, Viveca Kristiansen 2021 >,