Anmälningar

DNA café Sjöbo

Biblioteket, Sjöbo. Gamla torg 10 275 30 Sjöbo

Måndag 27 nov 18.30 – ca 21.00

OBS! föranmälan måste göras till varje träff senast dagen innan
Vi träffas och diskuterar våra DNA matcher på FamilyTree DNA, samt hur vi analyserar och bearbetar resultatet. Vi arbetar i mindre grupper. Varje tillfälle inleds med en allmän genomgång hur man tolkar sitt resultat samt tips på olika hjälpverktyg. Tag med egen dator/platta. Gratis för medlemmar, för övriga 40 kr.